TINTA LAYER: FLASH GITZ YELLOW

TINTA LAYER: FLASH GITZ YELLOW