TINTA OFICIAL LAYER: SLAANESH GREY (12ML)

 TINTA OFICIAL LAYER:   SLAANESH GREY (12ML)